Pro-Epanutin

Pro-Epanutin® (fosfenytoindinatrium)

Dersom du ønsker mer informasjon om legemiddelet anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen.
 

Pakningsvedlegg:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasient/pas-pro-epanutin-pfizer-562994

Felleskatalogtekst:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/pro-epanutin-pfizer-562994