Varighet:
30 minutter

Details

Antikoagulasjonsbehandling av kreftpasienter

Kreftsykdom øker risikoen både for venøse og arterielle tromber, men samtidig også for blødningskomplikasjoner. Dette gjør at antikoagulasjonsbehandling av pasienter med kreft kan være utfordrende.
Pål André Holme er professor i hematologi ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.
I dette foredraget vil han snakke om risikofaktorer for venøse og arterielle tromber, samt for blødningskomplikasjoner, ved ulike kreftsykdommer og hvilke behandlingsstrategier som kan være aktuelle.

Webinaret "Antikoagulasjonsbehandling av kreftpasienter" ble arrangert 17. mars 2021. Webinaret er en forelesning av Pål André Holme, professor i hematologi ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.

PP-ONC-NOR-0274