Varighet:
30 minutter

Details

Covid-19 og pandemisituasjonen - en risiko for kreftpasienter?

I løpet av de første måneder av COVID-19-pandemien når belastningen for sykehusene var på det høyeste, var Ahus det sykehuset i Norge som hadde høyest antall pasienter innlagt og flest på respirator.
Overlege Daniel Heinrich deler i dette foredraget deres erfaring rundt hvordan håndteringen av kreftpasienter har blitt påvirket av den pågående COVID-19-epidemien.

Webinaret «Covid-19 og pandemisituasjonen - en risiko for kreftpasienter?» ble arrangert 26. november 2020. Webinaret er en forelesning av av Daniel Heinrich, onkolog og overlege ved Onkologisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus og leder i Norsk Onkologisk forening

PP-ONC-NOR-0250