Varighet:
30 minutter

Details

Morgendagens vaksiner mot infeksjonssykdommer og kreft

Covid-19 pandemien og utvikling av vaksiner har ført til et gjennombrudd for mRNA-vaksiner. Slike vaksiner har vist seg å være særdeles effektive. Videre kan de kan utvikles og produseres meget raskt. mRNA-vaksiner er en type genetiske vaksiner hvor også DNA-vaksiner inngår.
I dette foredraget vil Bjarne Bogen beskrive hvordan mRNA- og DNA-vaksiner fungerer. Han vil forklare hvordan DNA-vaksiner kan gjøres mer effektive ved å lage vaksine-DNAet på en slik måte at det koder for vaksineproteiner med evne til å oppsøke celler som setter i gang kraftige immunsvar. Slike målstyrende DNA-vaksiner er en norsk oppfinnelse. I dette foredraget vil du få høre hvordan dette prinsippet kan benyttes til å utvikle nye og mer virksomme vaksiner mot infeksjonssykdommer (influensa) og kreft.

Webinaret "Morgendagens vaksiner mot infeksjonssykdommer og kreft" ble arrangert 20. oktober 2021. Webinaret er en forelesning av Bjarne Bogen, , professor dr. med, Immunologisk avd., Oslo Universitetssykehus og mottager av Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2020.

PP-ONC-NOR-0332