Varighet:
30 minutter

Details

Små forandringer i kreftcellenes DNA – stor nytte for behandlingsvalg

Fredrik Enlund har forsket på kreftgenetikk i snart 20 år og sett hvilken stor nytte man har i den kliniske hverdagen av de oppdagelser som gjøres. Den tekniske og medisinske utviklingen går fort og den kliniske nytten er stor for den enkelte pasienten.
«Förhoppningsvis kan jag bidra med ett ”strå av kunskap” om hur viktig genetiken är för att kunna diagnostisera och fatta rätt beslut om behandling.»

Webinaret "Små forandringer i kreftcellenes DNA – stor nytte for behandlingsvalg" ble arrangert 20. januar 2021. Webinaret er en forelesning av Fredrik Enlund, chef Diagnostiskt Centrum, Region Kalmar, Sverige

PP-ONC-NOR-0257