Varighet:
37 minutter

Details

Barn som pårørende

Hvert år opplever nesten 3 500 barn og unge under 18 år at en av foreldrene får kreft. Hvilke behov har barna og hvilke reaksjoner kan vi forvente, ikke bare hjemme, men blant venner og på skolen?
Barn som er pårørende trenger å bli sett, lyttet til, og å få den informasjonen, støtten og oppfølgingen de trenger når en i familien er alvorlig syk eller dør. Med dette foredraget håper vi å kunne gjøre deg som lege og sykepleier bedre rustet til å møte barn som pårørende.

Webinaret «barn som pårørende» ble arrangert 27. februar 2019. Webinaret er en forelesning av Randi Værholm,spesialsykepleier og spesialrådgiver i kreftforeningen.

PP-ONC-NOR-0120