Varighet:
33 minutter

Details

Digital oppfølging av kreftpasienter

De siste måneders «corona situasjon» har vist behov og viktighet av online pasientkonsultasjoner.
Hva har vi lært om nødvendige tiltak for kreftpasienter? Har vi fått nye rutiner?
Hvordan sikre god kommunikasjon og pasientoppfølging med en pasient som ikke er fysisk til stede på sykehuset og hvordan motivere pasientene til behandling uten fysiske konsultasjoner?
Med dette foredraget håper vi å kunne gjøre deg som lege og sykepleier bedre rustet til å svare på spørsmål pasienter og pårørende kan ha.

Webinaret «Digital oppfølging av kreftpasienter» ble arrangert 24. september 2020. Webinaret er en forelesning av Andreas Stensvold, avdelingsleder seksjon for kreft og hematologi ved Sykehuset Østfold Kalnes.

PP-ONC-NOR-0199