Varighet:
34 minutter

Details

Empatisk kommunikasjon

Vi som er profesjonelle hjelpere kan ofte føle oss usikre. Hva kan vi si? Og hva bør vi gjøre for å ta best mulig vare på den andre? Det kan være imøte med alvorlig syke, døende eller mennesker i andre kriser. Derfor kan det være lurt å bruke litt tid på egne kommunikasjonsferdigheter, det gjør oss tryggere, og mindre slitne. Med dette foredraget håper vi å kunne gjøre deg som lege og sykepleier bedre rustet til å svare på spørsmål pasienter og pårørende kan ha.

Webinaret «Empatisk kommunikasjon» ble arrangert 11. juni 2020. Webinaret er en forelesning av Marie Storjord, Spesialsykepleier psykisk helse og veiledning. Etter 13 år som rådgiver i Kreftforeningen har hun lang erfaring i kommunikasjon med kreftpasienter, pårørende og etterlatte.

PP-ONC-NOR-0175