Varighet:
41 minutter

Details

Fysisk aktivitet ved kreftbehandling

Kan jeg trene under pågående kreftbehandling og hva bør jeg tenke på? Finnes det anbefalinger for fysisk aktivitet? Kan fysisk aktivitet gi positive effekter? Hvordan kan jeg komme igang med fysisk aktivitet etter endt behandling? 
Mange kreftpasienter har spørsmål om fysisk aktivitet og hvordan det påvirker deres behandling. Med dette foredraget håper vi å kunne gjøre deg som lege og sykepleier bedre rustet til å svare på slike spørsmål.
 

Webinaret «fysisk aktivitet ved kreftbehandling» ble arrangert 7. november 2018. Webinaret er en forelesning av Tormod Skogstad Nilsen, emneansvarlig  for trening og kreft ved Norges Idrettshøgskole.

PP-ONC-NOR-0122