Details

Livskraft webinarserie

Hvordan møter vi barn som pårørende? Hva kan jeg svare mine kreftpasienter når de spør om råd om for eksempel samliv og seksualitet, kosthold eller fysisk aktivitet under pågående behandling?

Livskraft er en kostnadsfri forelesningsserie som arrangeres av Pfizer onkologi.

Hensikten med webinarserien er å bidra med kunnskap som gjør deg bedre rustet til å håndtere samtaler med kreftpasienter og pårørende, og svare på spørsmål de har vedrørende sin endrede livssituasjon. 

Tidligere tema har vært: Kosthold ved kreftbehandling,  Fysisk aktivitet ved kreftbehandling,  Barn som pårørende og Samliv og seksualitet ved kreftsykdom

Neste webinar avholdes 23. januar 2020 med tema "Seneffekter etter kreftbehandling".

Webinar 23. januar 2020: Seneffekter etter kreftbehandling
Seneffekter etter kreftbehandling

Heldigvis lever stadig flere lenge etter kreftbehandling, men prisen for forlenget overlevelse kan være plagsomme seneffekter. Seneffekter etter kreftbehandling kan være fysiske, psykiske eller av sosial art, som enten vedvarer fra diagnosen og behandlingen eller som melder seg senere, iblant først etter 10-20 år.
Med dette foredraget håper vi å kunne gjøre deg som lege og sykepleier bedre rustet til å svare på spørsmål pasienter og pårørende kan ha om seneffekter etter kreftbehandling.

Tema Seneffekter etter kreftbehandling– en forelesning av Cecilie E Kiserud. Overlege, spesialist i onkologi, PhD, leder Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Når: 23. januar 2020 kl. 11:30 - 12:10

Hvor: Webinar

Påmelding via denne lenken :  https://bit.ly/2NmzJe8


For at du skal få utbytte av å følge webinarene er det viktig at teknikken fungerer. Tekniske tips finner du her

PP-ONC-NOR-0143