Details

Livskraft webinarserie

Hvordan møter vi barn som pårørende? Hva kan jeg svare mine kreftpasienter når de spør om råd om for eksempel samliv og seksualitet, kosthold eller fysisk aktivitet under pågående behandling?

Livskraft er en kostnadsfri forelesningsserie som arrangeres av Pfizer onkologi.

Hensikten med webinarserien er å bidra med kunnskap som gjør deg bedre rustet til å håndtere samtaler med kreftpasienter og pårørende, og svare på spørsmål de har vedrørende sin endrede livssituasjon. 

Tidligere tema har vært: Kosthold ved kreftbehandling,  Fysisk aktivitet ved kreftbehandling,  Barn som pårørende , Samliv og eksualitet ved kreftsykdom, Empatisk kommunikasjon og Seneffekter etter kreft.

Neste webinar avholdes 24. september med tema "Digital oppfølging av kreftpasienter".

Webinar 24. september 2020: Digital oppfølging av kreftpasienter
Digital oppfølging av kreftpasienter
De siste måneders «corona situasjon» har vist behov og viktighet av online pasientkonsultasjoner.
Hva har vi lært om nødvendige tiltak for kreftpasienter? Har vi fått nye rutiner?
Hvordan sikre god kommunikasjon og pasientoppfølging med en pasient som ikke er fysisk til stede på sykehuset og hvordan motivere pasientene til behandling uten fysiske konsultasjoner?
Med dette foredraget håper vi å kunne gjøre deg som lege og sykepleier bedre rustet til å svare på spørsmål pasienter og pårørende kan ha.

Tema:
Digital oppfølging av kreftpasienter– en forelesning av Andreas Stensvold,  avdelingsleder seksjon for kreft og hematologi ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Når: Torsdag 24. september, kl. 11:30 – 12:10

Hvor: Webinar

Påmelding via denne lenken: https://bit.ly/3dV57wb

For at du skal få utbytte av å følge webinarene er det viktig at teknikken fungerer. Tekniske tips finner du her

PP-ONC-NOR-0182