Livskraft webinarserie

Hvordan møter vi barn som pårørende? Hva kan jeg svare mine kreftpasienter når de spør om råd om for eksempel samliv og seksualitet, kosthold eller fysisk aktivitet under pågående behandling?

Livskraft er en kostnadsfri forelesningsserie som arrangeres av Pfizer onkologi.

Hensikten med webinarserien er å bidra med kunnskap som gjør deg bedre rustet til å håndtere samtaler med kreftpasienter og pårørende og svare på spørsmål de har vedrørende sin endrede livssituasjon. 

I 2018 var tema: Kosthold ved kreftbehandling og Fysisk aktivitet ved kreftbehandling. I 2019 har tema vært Barn som pårørende 

Neste webinar avholdes 15. mai 2019 med tema "Samliv og seksualitet ved kreftsykdom".

Webinar 15. mai 2019: Samliv og seksualitet ved kreftsykdom

Å leve med kreft vil ofte påvirke samliv og seksualitet i et parforhold. Det er ulikt hvor stor betydning dette har for den enkelte. For noen er ikke seksualitet så viktig, men for andre kan et endret eller tapt seksualliv bli en stor sorg. Seksualitet henger tett sammen med intimitet og det å være kjærester, og noen ganger påvirker kreft også intimiteten. Mange forteller at det blir vanskeligere å være nær partner. Med dette foredraget håper vi å kunne gjøre deg som lege og sykepleier bedre rustet til å svare spørsmål rundt tema "Samliv og seksualitet ved kreftsykdom"

Tema: Samliv og seksualitet ved kreftsykdom – en forelesning av Randi Gjessing,Spesialsykepleier i onkologi og spesialist i sexologisk rådgiving NACS, Urologisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus

Når: 15. mai 2019

Hvor: Webinar

Påmelding via denne lenken : 

https://bit.ly/2GiITGd

Tekniske tips

For at du skal få utbytte av å følge webinarene er det viktig at teknikken fungere. Tekniske tips og en sjekkliste for feilsøking av teknikk finner du her