Livskraft webinarserie

Hvordan møter vi barn som pårørende? Hva kan jeg svare mine kreftpasienter når de spør om råd om for eksempel samliv og seksualitet, kosthold eller fysisk aktivitet under pågående behandling?

Livskraft er en kostnadsfri forelesningsserie som arrangeres av Pfizer onkologi.

Hensikten med webinarserien er å bidra med kunnskap som gjør deg bedre rustet til å håndtere samtaler med kreftpasienter og pårørende og svare på spørsmål de har vedrørende sin endrede livssituasjon. 

Tidligere tema har vært: Kosthold ved kreftbehandling,  Fysisk aktivitet ved kreftbehandling,  Barn som pårørende og samliv og seksualitet ved kreftsykdom

Neste webinar avholdes høsten 2019 med tema "Seneffekter etter kreftbehandling".

Webinar høst 2019: Seneffekter etter kreftbehandling

 

Tema: Seneffekter etter kreftbehandling

Når: Høst 2019

Hvor: Webinar

Påmelding via denne lenken : 

Informasjon kommer

Tekniske tips

For at du skal få utbytte av å følge webinarene er det viktig at teknikken fungere. Tekniske tips og en sjekkliste for feilsøking av teknikk finner du her