Varighet:
42 minutter

Details

Samliv og seksualitet ved kreftsykdom

Å leve med kreft vil ofte påvirke samliv og seksualitet i et parforhold. Det er ulikt hvor stor betydning dette har for den enkelte. For noen er ikke seksualitet så viktig, men for andre kan et endret eller tapt seksualliv bli en stor sorg. Seksualitet henger tett sammen med intimitet og det å være kjærester, og noen ganger påvirker kreft også intimiteten. Mange forteller at det blir vanskeligere å være nær partner. Med dette foredraget håper vi å kunne gjøre deg som lege og sykepleier bedre rustet til å svare spørsmål rundt tema "Samliv og seksualitet ved kreftsykdom"

Webinaret «Samliv og seksualitet ved kreftsykdom» ble arrangert 15. mai 2019. Webinaret er en forelesning av Randi Gjessing,Spesialsykepleier i onkologi og spesialist i sexologisk rådgiving NACS, Urologisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus.

PP-ONC-NOR-0121