Varighet:
40 minutter

Details

Seneffekter etter kreft

Heldigvis lever stadig flere lenge etter kreftbehandling, men prisen for forlenget overlevelse kan være plagsomme seneffekter. Seneffekter etter kreftbehandling kan være fysiske, psykiske eller av sosial art, som enten vedvarer fra diagnosen og behandlingen eller som melder seg senere, iblant først etter 10-20 år.
Med dette foredraget håper vi å kunne gjøre deg som lege og sykepleier bedre rustet til å svare på spørsmål pasienter og pårørende kan ha om seneffekter etter kreft.

Webinaret «Seneffekter etter kreft» ble arrangert 23. januar 2020. Webinaret er en forelesning av Cecilie E Kiserud. Overlege, spesialist i onkologi, PhD, leder Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft,Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

PP-ONC-NOR-0155