Zavicefta

Zavicefta - til behandling av kompliserte gramnegative infeksjoner

Zavicefta er en kombinasjon av ceftazidim og avibaktam.1

Avibaktam er en ny β-laktamasehemmer kombinert med ceftazidim, et velkjent cefalosporin.2

Avibaktam:

  • En reversibel, ikke-β-laktam β-laktamasehemmer3
  • En kovalent, langsom reversibel inhibitor - en ny virkningsmekanisme blant β-laktamasehemmerne

Strukturen til avibaktam

Strukturen til avibaktam3

Strukturen til avibaktam
Strukturen til avibaktam


Avibaktam hemmer både Ambler klasse A og klasse C β-laktamase og noen klasse D-enzymer, inkludert:1*

  • Extended-spectrum β-lactamase (ESBLs)                    
  • OXA-48 carbapenemase
  • Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPCs)            
  • AmpC-enzymer

 


Beta-laktamase

*Avibaktam hemmer ikke klasse B-enzymer (metallo-betalaktamaser) og klarer ikke å hemme mange av klasse D-enzymene.1


Referanser:
1. Zavicefta SPC,
 31.01.2018, 2. Liscio JL et al. Int J Antimicrob Agents 2015; 46: 266–71; 3. Ehmann DE et al. PNAS 2012; 109: 11663–8.