Zeldox

Zeldox® (ziprasidonhydrokloridmonohydrat)

Dersom du ønsker mer informasjon om legemiddelet anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen.
 

Pakningsvedlegg:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasient/pas-zeldox-pfizer-565625

Felleskatalogtekst:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/zeldox-pfizer-565625