Solu-Cortef har følgende indikasjoner:

  • Primært i behandlingen av akutte lidelser hvor steroidterapi er indisert
  • Akutt binyrebarksvikt
  • Sjokk forårsaket av binyrebarksvikt, evt. også av toksiske infeksjoner hvor spesifikk antibiotikaterapi er instituert
  • Akutte allergiske lidelser som f.eks. status asthmaticus
  • Ved akutte operasjoner når pasienten har stått på kortikoidterapi i lang tid
Referanse:

Solu-Cortef SPC, 31.10.2019

PP-SLC-NOR-0010