Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

ATTR-CM brosjyre

Les om tegn og symptomer på ATTR-CM (transtyretin amyloid kardiomyopati) (PP-VYN-NOR-0071)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Bosulif behandlingsveileder

Informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger. (PP-BOS-NOR-0032)

Brosjyre Materiell for pasient

TBE brosjyre for pasient

Nyttig informasjon om skogflått og flåttbårne sykdommer (PP-VAC-NOR-0152)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Vizimpro behandlingsveileder

Informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger. (PP-DAC-NOR-0019)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

TicoVac dosekort

TicoVac dosekort (PP-TCV-NOR-0075)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Prevenar brosjyre

Brosjyre om Prevenar for helsepersonell (PP-PNA-NOR-0024)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

TicoVac brosjyre

TicoVac brosjyre (PP-TCV-NOR-0086)

Materiell for helsepersonell

Solu-Cortef bruksanvisning

Solu-Cortef bruksanvisning (PP-SLC-NOR-0009)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Talzenna behandlingsveileder

Talzenna behandlingsveileder for helsepersonell (PP-TAL-NOR-0001)

Xeljanz_pasientkort.
Materiell for pasient

Xeljanz pasientkort

Xeljanz pasientkort. Se www.felleskatalogen.no for å se/laste ned PDF-versjon av pasientkortet.

Enbrel pasientkor
Materiell for pasient

Enbrel pasientkort

Enbrel pasientkort (inkludert reisekort). Se www.felleskatalogen.no for å se/laste ned PDF-versjon av pasientkortet.

Enbrel MyClic pasientbrosjyre A5
Materiell for pasient

Enbrel MyClic pasientbrosjyre

Enbrel MyClic pasientbrosjyre (A5). (PP-ENB-NOR-0128)

Enbrel MyClic brukerveiledning
Materiell for pasient

Enbrel MyClic brukerveiledning

Enbrel MyClic brukerveiledning i lommeformat (PP-ENB-NOR-0127)

Enbrel Spørsmål og svar brosjyre A5
Materiell for helsepersonell

Enbrel Spørsmål og svar-brosjyre (A5)

Enbrel Spørsmål og svar-brosjyre (A5) for helsepersonell. (PP-ENB-NOR-0132)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

GroAssist brosjyre

GroAssist brosjyre for foreldre og omsorgspersoner til barn som får veksthormonbehandling. (PP-GIP-NOR-0431)

Verktøy Materiell for helsepersonell

GroAssist Aktiveringskort

Kort med aktiveringskode for å aktivere GroAssist appen (PP-GEN-NOR-0193)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Champix brukerveileder

Veileder og praktisk bruk av Champix (vareniklin) (PP-CHM-NOR-0199)

Brosjyre Materiell for pasient

Jeg og metastatisk brystkreft

Brosjyre med tips og råd til deg som lever med metastatisk brystkreft (PP-ONC-NOR-0011)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Mylotarg doseringskort

Informasjon om dosering av Mylotarg (PP-MYL-NOR-0003)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Trazimera - brosjyre om praktisk bruk

Informasjon om praktisk bruk av Trazimera (PP-TAS-NOR-0001)