Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

ATTR-CM brosjyre

Les om tegn og symptomer på ATTR-CM (transtyretin amyloid kardiomyopati) (PP-VYN-NOR-0071)

Poster Materiell for helsepersonell

ATTR-CM Hidden plakat

Last ned en plakat med huskeregel for hvordan finne de skjulte tegnene på ATTR-CM (PP-VYN-NOR-0100)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Bosulif behandlingsveileder

Informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger. (PP-BOS-NOR-0032)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Champix brukerveileder

Veileder og praktisk bruk av Champix (vareniklin) (PP-CHM-NOR-0199)

Materiell for pasient

Enbrel MyClic brukerveiledning

Enbrel MyClic brukerveiledning i lommeformat (PP-ENB-NOR-0127)

Materiell for pasient

Enbrel MyClic pasientbrosjyre

Enbrel MyClic pasientbrosjyre (A5). (PP-ENB-NOR-0128)

Materiell for pasient

Enbrel pasientkort

Enbrel pasientkort (inkludert reisekort). Se www.felleskatalogen.no for å se/laste ned PDF-versjon av pasientkortet.

Materiell for helsepersonell

Enbrel Spørsmål og svar-brosjyre (A5)

Enbrel Spørsmål og svar-brosjyre (A5) for helsepersonell. (PP-ENB-NOR-0132)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin injeksjonsteknikk blokk (A4)

Fragmin injeksjonsteknikk blokk (A4) PP-FRA-NOR-0132

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin omregningstabell

Tabell som viser engangssprøyten, dose per 1 ml sprøyte, og hvordan styrken er angitt på sprøytene og pakningene. PP-FRA-NOR-0108

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin treningspute for injeksjoner

Brukes under opplæring av pasienter i sprøytesetting. PP-FRA-NOR-0041

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin VTE-blokk

Fragmin VTE-blokk (A4-format) PP-FRA-NOR-0111

Verktøy Materiell for helsepersonell

GroAssist Aktiveringskort

Kort med aktiveringskode for å aktivere GroAssist appen (PP-GEN-NOR-0193)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

GroAssist brosjyre

GroAssist brosjyre for foreldre og omsorgspersoner til barn som får veksthormonbehandling. (PP-GIP-NOR-0431)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Ibrance behandlingsveileder

Informasjon om dosering, administrasjon og håndtering av bivirkninger. (PP-IBR-NOR-0129)

Brosjyre Materiell for pasient

Jeg og metastatisk brystkreft

Brosjyre med tips og råd til deg som lever med metastatisk brystkreft (PP-ONC-NOR-0011)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Mylotarg doseringskort

Informasjon om dosering av Mylotarg (PP-MYL-NOR-0003)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Prevenar brosjyre

Brosjyre om Prevenar for helsepersonell (PP-PNA-NOR-0024)

Materiell for helsepersonell

Solu-Cortef bruksanvisning

Solu-Cortef bruksanvisning (PP-SLC-NOR-0009)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Talzenna behandlingsveileder

Talzenna behandlingsveileder for helsepersonell (PP-TAL-NOR-0004)