SMITTSOM HJERNE-HINNEBETENNELSE

Smittsom hjemehinnebetennelse er en svært alvorlig sykdom som smitter fra en person til en annen ved direkte kontakt eller ved dråpesmitte. Sykdommen kan være dødelig eller etterfølges av permanente funksjonshemminger, og blir du smittet tenger du akutt behandling.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-VAC-NOR-0106