HJERTEFLIMMER

Hjerteflimmer (atrieflimmer) er en tilstand hvor hjertet i perioder ikke slår rytmisk. Forekomsten øker med alder – i løpet av livet utvikler ca 1 av 4 hjerteflimmer.1-3

VET DU HVA TYPISKE SYMPTOMER ER?

Se kort film om hvordan symptomer på hjerteflimmer kan oppleves

 

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

 

 

 

Referanse:

1. Heeringa J, van der Kuip DA, Hofman A et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J. 2006 Apr;27(8):949-53
2. Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S, et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-386
3. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no  (lastet 22.12.2017)

PP-GIP-NOR-0334