HJERTEFLIMMER

Hjerteflimmer (atrieflimmer) er en tilstand hvor hjertet i perioder ikke slår rytmisk. Forekomsten øker med alder – i løpet av livet utvikler ca 1 av 4 hjerteflimmer.1-3

VET DU HVA TYPISKE SYMPTOMER ER?

Se kort film om hvordan symptomer på hjerteflimmer kan oppleves

Referanser:
  1. Heeringa J, van der Kuip DA, Hofman A et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J. 2006 Apr;27(8):949-53
  2. Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S, et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-386
  3. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no  (lastet 08.10.2019)

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0398