Instruksjonsfilmer

For noen pasienter vil det være en fordel å få demonstrert teknisk administrering av legemidler. Pfizer har utviklet medisininstruksjonsfilmer for en del av våre legemidler. Disse animasjonene illustrerer teknisk informasjon om bruk som står i pakningsvedlegget, slik som utblanding og injeksjonsteknikk. Målet er at animasjonene kan være til nytte for legemiddelbrukere og for helsepersonell som har opplæring med legemiddelbrukere.

Animasjonene fins også i den elektroniske utgaven av Felleskatalogen og på Pfizer sin YouTube-kanal.