Pfizer i Norge og korona-viruset

Vi har alle et ansvar for å bremse spredningen av korona-viruset. Alle ansatte i Pfizer anbefales derfor å ha hjemmekontor i tiden fremover. Pfizer oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes råd i solidaritet med de som har størst risiko for å bli syke av viruset.

Møter og tilgjengelighet

Vi har også redusert antall møter med helsepersonell. I den grad vi fortsatt gjennomfører møter skal vi ivareta de nasjonale smitteverntiltakene, som blant annet innebærer avstand mellom personer og samling i grupper på maksimalt fem personer. Vi er uansett selvfølgelig tilgjengelige dersom helsepersonell ønsker informasjon om noen av våre legemidler.

Er du helsepersonell og ønsker kontakt med en av våre medisinske rådgivere eller medisinsk direktør? Da er du velkommen til å kontakte oss med kontaktinformasjonen i listen under:

Hva gjør Pfizer nå?

Vaksineprogram har fått klarsignal

Vi jobber nå sammen med biotekselskapet BioNTech for å videreutvikle vaksineprogrammet BNT162. De første fasene av arbeidet er allerede ferdig, og vi har fått tillatelse til å starte opp de første testene på mennesker i Tyskland.

Totalt fire forskjellige varianter av vaksinen skal nå testes ut. Vaksineutvikling går gjennom flere faser, og i første omgang vil vi nå undersøke hvor store doser som er nødvendig for å oppnå effekt. 

- Nå er tempo og samarbeid viktig. Fra oppstarten av dette arbeidet med BioNTech til dagens situasjon hvor vi kan begynne studier på mennesker, har vi kommet langt på ekstremt kort tid. Dersom vi lykkes med dette arbeidet vil vi kunne redde mange liv, men fortsatt er det mye usikkerhet og arbeid som gjenstår, sier Sissel Lønning Andresen som er leder for Pfizer i Norge.

Tilgjengelig kompetanse med fokus på COVID-19 og økonomisk støtte

Som et stort globalt legemiddelselskap har vi tilgang på mye kompetanse. Pfizer har derfor satt sammen et spesialteam med mange av våre mest kompetente kollegaer innen forskjellige fagområder som utelukkende skal fokusere på COVID-19. Samtidig er vi også opptatt av å tilby vår støtte til andre selskap som kan trenge vår kunnskap innen legemiddelutvikling. 

I tillegg til dette har Pfizer donert over 40 millioner dollar i støtte til globale tiltak mot korona-viruset.

Vil du vite mer om Pfizers innsats mot korona-viruset? Les mer her

Kan det oppstå legemiddelmangel på grunn av korona-viruset?

Foreløpig ser det ut til at korona-viruset ikke har ført til noen vesentlige endringer for oss i Pfizer og vår evne til å produsere og frakte legemidler til Norge.

Samtidig har situasjonen med korona-viruset ført til økt etterspørsel etter noen av våre legemidler. Vi oppfordrer derfor alle til å følge rådene fra helsemyndighetene og Statens legemiddelverk om å unngå hamstring av legemidler. Statens Legemiddelverk har løpende oversikt over de mest utsatte legemidlene i forbindelse med korona-viruset, listen finner du her

Beredskapslagre

Helsedirektoratet har nå utvidet beredskapslagrene til primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og flere av Pfizer sine produkter blir berørt av dette. Vi har et godt samarbeid med grossistene rundt oppbygging av lager til primærhelsetjenesten. Når det gjelder oppbygging av lager til spesialisthelsetjenesten har vi en tett dialog med sykehusinnkjøp. 

Dedikert team for å forebygge og løse restsituasjoner

Internt i Pfizer har vi et eget team bestående av forskjellige funksjoner (logistikk, regulatory, kvalitet og marked). Dette teamet jobber med å prøve å finne løsninger til restsituasjoner og potensielle restsituasjoner. På grunn av COVID-19 følger dette teamet også opp Pfizer sine produkter på beredskapslagerne i Norge. Vårt mål er både å forebygge legemiddelmangel så godt som mulig, og samtidig sørge for god informasjon til alle interessenter om eventuelle leveringsproblemer.  

Har du spørsmål om hva Pfizer gjør i forbindelse med korona-viruset? Send en e-post til kommunikasjonssjef  Joachim Henriksen på [email protected]

 

Sissel Lønning Andresen, Daglig leder i Pfizer  og  Erik Hjelvin, Medisinsk direktør i Pfizer
 

For øvrig informasjon henviser vi til Helsemyndighetene

Sist oppdatert 24. april 2020

PP-GIP-NOR-0535