Pfizer i Norge og korona-viruset

Nå har vi alle et ansvar for å bremse spredningen av korona-viruset. Pfizer besluttet derfor 11. mars 2020 at alle ansatte anmodes om å ha hjemmekontor i tiden fremover.

Vi har også innført en midlertidig stopp i møter med helsepersonell. Dette skyldes både at vi ønsker å beskytte våre ansatte mot eventuell smitte, og at vi har respekt for at leger og sykehusansatte i tiden fremover er i en presset situasjon hvor behandling av pasienter må ha deres udelte oppmerksomhet. Samtidig er vi selvfølgelig tilgjengelige dersom helsepersonell ønsker informasjon om noen av våre legemidler.

Kontaktpersoner for helsepersonell

Er du helsepersonell og ønsker kontakt med en av våre medisinske rådgivere eller medisinsk direktør? Da er du velkommen til å kontakte oss med kontaktinformasjonen i listen under:

Kontaktinformasjon medisinske rådgivere

Hva gjør Pfizer?

Pfizer oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes råd i solidaritet med de som har størst risiko for å bli syke av viruset.

På forskningsområdet undersøker vi nå muligheter innen både potensielle antivirale legemidler og vaksine. Samtidig er vi også opptatt av å tilby vår støtte til andre selskap som kan trenge vår kunnskap innen legemiddelutvikling. Som et stort globalt legemiddelselskap har vi også tilgang på mye kompetanse. Pfizer har derfor satt sammen et spesialteam med mange av våre mest kompetente kollegaer innen forskjellige fagområder som utelukkende skal fokusere på COVID-19.: Vi gir dette arbeidet høyeste prioritet og vi har satt våre beste folk på saken.

Kan det oppstå legemiddelmangel?

Foreløpig ser det ut til at korona-viruset ikke har ført til noen vesentlige endringer for oss i Pfizer og våre evne til å produsere og frakte legemidler til Norge.

Det er samtidig et kjent problem at legemiddelmangel oppstår oftere. Dersom situasjonen med korona-viruset gjør at noen medisiner blir hamstret, vil dette kunne forsterke problemer med mangel på noen legemidler. Vi oppfordrer derfor alle til å følge rådene fra helsemyndighetene og Statens legemiddelverk om å unngå hamstring av legemidler.

Statens Legemiddelverk har løpende oversikt over de mest utsatte legemidlene i forbindelse med korona-viruset, listen finner du her
 

Har du andre spørsmål om hva Pfizer gjør i forbindelse med korona-viruset, kan du sende en e-post til kommunikasjonssjef Joachim Henriksen på [email protected]

 

Sissel Andresen, Daglig leder i Pfizer  og  Erik Hjelvin, Medisinsk direktør i Pfizer
19. mars 2020

For øvrig informasjon henviser vi til Helsemyndighetene

 

PP-GIP-NOR-0509