RØYKESLUTT

Råd og veiledning fra lege øker sannsynligheten for å bli røykfri.1

Har du snakket med din lege om røykeslutt?
Å slutte å røyke er noe av det viktigste en røyker kan gjøre for egen helse på kort og lengre sikt.2

Røyker en 20 om dagen sparer en 40 000 kroner i året på å slutte!

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

Referanser:
1. Stead LF, Buitrago D, Preciado N, et al. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;5:CD000165

2. Jha P, Ramasundarahettige C, Landsman V, et al. N Engl J Med 2013;368:341-50. DOI: 10.1056/NEJMsa1211128

3. US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: what it means to you. 2004. Available from www.surgeongeneral.gov/library/smokingconsequences/ (19.01.2017)

4. Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker EC et al. The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. British Journal of Addiction (1991) 86, 1119-1127

(tidl.PP-GIP-NOR-0085) PP-GIP-NOR-0210