NeisVac-C®

Meningokokkvaksine serogruppe C

Pakningsvedlegg for NeisVac-C

NeisVac-C 0,5 ml Injeksjonsvæske, suspensjon

 

OPPDATERT 2017-03-09

PP-VAC-NOR-0002


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell