Aromasin® (eksemestan)

Vil du vite mer om Aromasin?

Aromasin 25 mg tabletter

 

OPPDATERT 2015-04-13

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell