Behepan® (cyanokobalamin)

Vil du vite mer om Behepan?
 

Se pakningsvedlegg:

Behepan 1 mg filmdrasjerte tabletter

 

For helsepersonell: Mer informasjon om Behepan

OPPDATERT 2019-03-20

PP-GIP-NOR-0359


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell