Carduran CR® (doksazosinmesilat)

Vil du vite mer om Carduran CR?

Carduran CR, 4 mg og 8 mg, depottabletter

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell