Corvert® (ibutilidfumarat)

Vil du vite mer om Corvert?

Corvert 87 mikrog/ml infusjonsvæske

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell