Dalacin® (klindamycin)

OPPDATERT 2019-04-12

PP-GIP-NOR-0374


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell