Depo-Medrol® (metylprednisolonacetat)

Vil du vite mer om Depo-Medrol?

Depo-Medrol 40 mg/ml injeksjonsvæske

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell