Depo-Provera® (medroksyprogesteronacetat)

Vil du vite mer om Depo-Provera?

Depo-Provera, 150 mg/ml, injeksjonsvæske

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell