Detrusitol SR® (tolterodin)

Vil du vite mer om Detrusitol® SR?

Detrusitol SR 2 mg og 4 mg depotkapsler, harde

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell