Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diflucan (flukonazol)

Behandling av soppinfeksjon i underlivet

Diflucan er et reseptfritt legemiddel til behandling av soppinfeksjon i skjeden for kvinner mellom 18 og 50 år. En kapsel er hele behandlingen. Kapselen skal svelges med et glass vann og kan tas når som helst på døgnet, med eller uten mat. Diflucan kjøpes på apotek eller nettapotek.

Er Diflucan egnet for deg?

Diflucan kan være riktig behandling for deg dersom følgende utsagn passer:

 •  Jeg har tidligere vært hos lege og fått påvist soppinfeksjon i skjeden, og kjenner igjen symptomene på soppinfeksjon
 •  Jeg er mellom 18 og 50 år. Jeg er ikke gravid
 •  Jeg har lest pakningsvedlegget og sett at jeg ikke bruker noen av de legemidlene som ikke bør tas samtidig med Diflucan
 •  Lokal behandling (stikkpiller/krem til bruk i skjeden) er ikke egnet for meg, eller har ikke hatt effekt.

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Du skal ikke bruke Diflucan dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, med mindre legen din har sagt at du kan gjøre det. Snakk med lege dersom du blir gravid innen 1 uke etter at du har tatt tabletten.

Det kan være økt risiko for abort dersom man tar flukonazol under første trimester i svangerskapet. Hvis man tar flukonazol i lave doser under første trimester kan det gi en liten økning i risikoen for at barnet blir født med misdannelser i skjelett og/eller muskler.

 

Snakk med legen din eller apotek før du bruker Diflucan dersom du:

 • har hatt soppinfeksjon oftere enn 2 ganger de siste 6 månedene
 • har feber eller smerter i nedre del av magen, illeluktende utflod, blodig utflod/blødninger, irritasjon, sår eller blemmer i kjønnsorganene eller svie ved urinering, eller din partner har mistanke om en seksuelt overførbar sykdom
 • har lever- eller nyreproblemer
 • har en hjertesykdom, inkludert hjerterytmeproblemer
 • har unormale verdier av kalium, kalsium eller magnesium i blodet
 • merker tegn og symptomer på binyrebarksvikt (for eksempel kronisk eller langvarig tretthet, muskelsvakhet, tap av matlyst, vekttap, magesmerter) som gjør at binyrene ikke produserer tilstrekkelige mengder av visse steroidhormoner slik som kortisol
 • du tidligere har fått alvorlig hudutslett eller flassing, fått blemmer og/eller munnsår etter å ha tatt Diflucan

Alvorlige hudreaksjoner, inkludert legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) har blitt rapportert i forbindelse med Diflucan-behandling. Slutt å ta Diflucan, og oppsøk lege umiddelbart dersom du får noen av symptomene knyttet til de alvorlige hudreaksjonene.

Snakk med lege eller apotek dersom soppinfeksjonen ikke blir bedre, da det kan være nødvendig med en annen type soppbehandling.

Husk at du alltid bør lese informasjonen på pakningen og i pakningsvedlegget nøye før bruk. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Diflucan dersom du bruker andre legemidler.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-DIF-NOR-0221