Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diflucan (flukonazol)

Behandling av soppinfeksjon i underlivet

Diflucan er et reseptfritt legemiddel til behandling av soppinfeksjon i skjeden for kvinner mellom 18 og 50 år. En kapsel er hele behandlingen. Kapselen skal svelges med et glass vann og kan tas når som helst på døgnet, med eller uten mat. Diflucan kjøpes på apotek eller nettapotek.

Er Diflucan egnet for deg?

Diflucan kan være riktig behandling for deg dersom følgende utsagn passer:

  •  Jeg har tidligere vært hos lege og fått påvist soppinfeksjon i skjeden, og kjenner igjen symptomene på soppinfeksjon
  •  Jeg er mellom 18 og 50 år. Jeg er ikke gravid
  •  Jeg har lest pakningsvedlegget og sett at jeg ikke bruker noen av de legemidlene som ikke bør tas samtidig med Diflucan
  •  Lokal behandling (stikkpiller/krem til bruk i skjeden) er ikke egnet for meg, eller har ikke hatt effekt.

Graviditet og amming

Hvis du er gravid, bør du ikke ta Diflucan med mindre legen har sagt at du kan gjøre det. Du kan fortsette å amme etter å ha tatt én kapsel Diflucan 150 mg.

Snakk med legen din eller apotek før du bruker Diflucan dersom du:

  • har hatt soppinfeksjon oftere enn 2 ganger de siste 6 månedene
  • har feber eller smerter i nedre del av magen, illeluktende utflod, blodig utflod/blødninger, irritasjon, sår eller blemmer i kjønnsorganene eller svie ved urinering, eller din partner har mistanke om en seksuelt overførbar sykdom
  • har lever- eller nyreproblemer
  • har en hjertesykdom, inkludert hjerterytmeproblemer
  • har unormale verdier av kalium, kalsium eller magnesium i blodet
  • merker tegn og symptomer på binyrebarksvikt (for eksempel kronisk eller langvarig tretthet, muskelsvakhet, tap av matlyst, vekttap, magesmerter) som gjør at binyrene ikke produserer tilstrekkelige mengder av visse steroidhormoner slik som kortisol
Husk at du alltid bør lese informasjonen på pakningen og i pakningsvedlegget nøye før bruk. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Diflucan dersom du bruker andre legemidler.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-DIF-NOR-0202