Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Behandling av soppinfeksjon i underlivet

Soppinfeksjon i underlivet (skjeden) er noe som rammer de fleste kvinner en eller flere ganger i løpet av livet.

Hvordan behandles soppinfeksjon i underlivet?

Dersom du tidligere har fått påvist soppinfeksjon i underlivet (skjeden) hos lege, kan du behandle deg selv med reseptfrie legemidler som fås kjøpt på apoteket.

Det finnes to typer behandling. Lokal behandling med stikkpiller og/eller krem til bruk i skjeden eller Diflucan (fluconazol) - en kapsel som svelges.

Behandling med Diflucan

Behandlingen med Diflucan består av en kapsel. Kapselen skal svelges med et glass vann. Diflucan kan tas når som helst på døgnet, med eller uten mat.

Husk at du alltid bør lese informasjonen på pakningen og i pakningsvedlegget nøye før bruk. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Diflucan dersom du bruker andre legemidler.

Se instruksjonsvideo hvordan bruke Diflucan, en behandling mot soppinfeksjon i skjeden

Diflucan, er et reseptfritt legemiddel som brukes til behandling av soppinfeksjon i skjeden

 

 

.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-DIF-NOR-0224