Diflucan bivirkninger

Som alle legemidler kan Diflucan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen få mennesker utvikler allergiske reaksjoner, men alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger.


Vanlige bivirkninger ved bruk av Diflucan (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer) er:

Hodepine, magesmerter, diaré, kvalme, oppkast, endringer i leverfunksjonsverdier, utslett.


Se pakningsvedlegget til Diflucan for en fullstendig oversikt over mulige bivirkninger.

 

Melding av bivirkninger ved bruk av Diflucan

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger ved bruk av Diflucan, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding eller via meldeskjema på Pfizers nettsider. 
Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av Diflucan.


Les mer om Diflucan

Spørsmål og svar om soppinfeksjon i underlivet og Diflucan

Pakningsvedlegg for Diflucan

Generelt om sopp i underlivet

Soppinfeksjon i underlivet - behandling

Soppinfeksjon i underlivet eller bakteriell vagionse?


 

Diflucan logo


 

OPPDATERT 2019-03-26

PP-DIF-NOR-0152


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell