Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diflucan bivirkninger

Som alle legemidler kan Diflucan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen få mennesker utvikler allergiske reaksjoner, men alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger.

Vanlige bivirkninger ved bruk av Diflucan (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer) er:

  • Hodepine, magesmerter, diaré, kvalme, oppkast, endringer i leverfunksjonsverdier, utslett.

Melding av bivirkninger ved bruk av Diflucan

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger ved bruk av Diflucan, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding eller via meldeskjema på Pfizers nettsider.

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av Diflucan.

Se pakningsvedlegget til Diflucan for en fullstendig oversikt over mulige bivirkninger.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-DIF-NOR-0202