Dostinex® (kabergolin)

Vil du vite mer om Dostinex?

Dostinex tabletter, udrasjerte 0,5 mg

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell