Edronax® (reboksetinmesilat)

Vil du vite mer om Edronax?

Edronax 4 mg tabletter, udrasjerte

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell