Ketorax® (ketobemidon)

Hvordan åpne Ketorax ampuller?

Vil du vite mer om Ketorax?

Se pakningsvedlegg:

Ketorax injeksjonsvæske, oppløsning 5 mg/ml

Ketorax tabletter 5 mg

 

OPPDATERT 2017-12-12

PP-KTX-NOR-0013


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell