Medrol® (metylprednisolon)

Vil du vite mer om Medrol?

Medrol 4 mg og 16 mg tabletter

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell