Methotrexate Pfizer (metotreksat)

Se animasjonsfilm "Hvordan bruke Methotrexate"

 

Methotrexate Pfizer 2,5 mg tabletter

 

 

OPPDATERT 2017-09-15

PP-GEP-NOR-0819


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell