Mindiab® (glipizid)

Vil du vite mer om Mindiab?

Mindiab 2,5 mg og 5 mg tabletter

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell