Norvasc® (amlodipinbesilat)

 

Vil du vite mer om Norvasc?

 

Norvasc 5 mg og 10 mg tabletter

 

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell