Prevenar 13®

Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert)

Pakningsvedlegg for Prevenar13

Prevenar13 injeksjonsvæske, suspensjon

 

For helsepersonell: Les mer om "Prevenar 13"

 

 

OPPDATERT 2019-08-06

PP-PNA-NOR-0022


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell