Mangel på Sobril (oksazepam) tabletter

Oppdatering: Etter en lengre periode med mangel på Sobril er nye forsyninger nå på vei inn til Norge.

Sobril i styrkene 15 mg og 25 mg forventes å ankomme Pfizers lager på Langhus i løpet av TIRSDAG 19. MARS 2019 og vil snarest mulig bli klargjort for utsendelse til apotek. Vi forventer at dette er tilgjengelig for pasienter i apotek i slutten av denne uken, eventuelt tidlig neste uke. Forsyninger av Sobril 10 mg er forventet å være tilgjengelig i apotek i løpet av uke 14.

Er du pasient og har fått forskrevet Sobril men ikke får tak i legemiddelet på apoteket, anbefaler vi at du omgående diskuterer dette med legen din.

Helsepersonell kan lese mer informasjon om denne saken hos Statens Legemiddelverk: https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-sobril-tabletter

På grunn av begrenset tilgang på virkestoffet i Sobril, har vi nå i en periode vært tomme for alle styrker og pakningsstørrelser av legemiddelet.

Vi vil på det sterkeste beklage at denne situasjonen har oppstått.

 

OPPDATERT 2019-03-18

PP-SOB-NOR-0005