Sutent® (sunitinib)

Vil du vite mer om Sutent?

SUTENT harde kapsler


For helsepersonell: les mer om Sutent

 

OPPDATERT 2019-08-08

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell