Terramycin-Polymyxin B® (oksytetrasyklinhydroklorid / polymyksin B sulfat)

Hvordan åpne tuben på Terramycin-Polymyxin B øyesalve?

Vil du vite mer om Terramycin-Polymyxin B?

Se pakningsvedlegg:

Terramycin-Polymyxin B Pfizer salve
Terramycin-Polymyxin B Pfizer øyesalve

 

OPPDATERT 2019-07-02

PP-GEP-NOR-0808


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell