TicoVac®

Vaksine mot skogflåttencefalitt (inaktivert)

Pakningsvedlegg for TicoVac

TicoVac, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Ønsker du informasjon om flått og flåttbårne sykdommer, les mer her

For helsepersonell: Mer informasjon om TicoVac 

 

OPPDATERT 2019-02-19

PP-TCV-NOR-0033


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell