Viagra reseptfri (sildenafil)

 tilgjengelig i norske apotek tidlig i 2020

Hva er VIAGRA RESEPTFRI?

VIAGRA RESEPTFRI er en behandling for menn over 18 år med impotens. Impotens er manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er hard nok til å kunne ha sex

Ereksjoner avhenger av mange faktorer, inkludert en god blodtilstrømning til penis. Dersom penis ikke får tilført tilstrekkelig blod kan det forårsake impotens. Impotens kan påvirke menn forskjellig. Noen får ikke ereksjon. Andre kan få ereksjon, men den er kanskje ikke hard nok til å kunne ha sex, eller de kan miste ereksjonen før eller under sex. For noen kan dette skje hver gang de ønsker å ha sex og for andre skjer dette bare av og til.

 • VIAGRA RESEPTFRI øker blodgjennomstrømningen til penis og dette hjelper menn å få og beholde ereksjon lenge nok til å kunne ha sex
   
 • VIAGRA RESEPTFRI vil ikke gi en umiddelbar ereksjon, seksuell stimulering er nødvendig for at Viagra Reseptfri skal ha effekt
   
 • VIAGRA RESEPTFRI vil ikke hjelpe dersom man ikke har symptomer på impotens

 

Hva er årsakene til impotens? 

Impotens har normalt fysiske årsaker, men også psykiske grunner og enkelte medisiner kan forårsake impotens. 

Den fysiske hovedårsaken til impotens, er at det ikke er tilstrekkelig blodgjennomstrømning til penis til å kunne få eller opprettholde ereksjon.
Impotens er en vanlig tilstand som ikke har noe med maskulinitet å gjøre. Mer enn 30% av alle norske menn over 40 år, opplever symptomer1. Dersom du har noen av symptomene beskrevet over, kan du søke råd og hjelp i apotek eller hos lege. 
Mange ignorerer symptomene på impotens i mange år fordi de opplever det som skamfullt å søke hjelp, men for de fleste vil behandling hjelpe.

 

Hvor kan du kjøpe VIAGRA RESEPTFRI? 

Det er kun på landets apotek og i deres nettbutikker du vil kunne kjøpe VIAGRA RESEPTFRI og være 100% sikker på å få det rette produktet.

I apotek:

Dersom du har symptomer på impotens kan du snakke med en farmasøyt på apoteket. Det vil ikke gjennomføres noen form for fysisk undersøkelse, du må kun svare på noen  spørsmål. Spørsmålene vil omhandle symptomer, helsetilstand og om man står på andre medisiner. 

 • Hvis VIAGRA RESEPTFRI er riktig for deg, vil farmasøyten forklare hvordan det skal brukes for best mulig resultat. Farmasøyten vil også oppfordre deg til å besøke lege for en helsekontroll, i løpet av det første halvåret etter oppstart av VIAGRA RESEPTFRI
   
 • Hvis VIAGRA RESEPTFRI ikke syntes å passe, vil farmasøyten be deg om å oppsøke fastlege for en konsultasjon.  


Online:

Dersom du ønsker å kjøpe VIAGRA RESEPTFRI fra apotekets nettbutikk, vil du der bli spurt om de samme spørsmålene som i apoteket, for å avklare om VIAGRA RESEPTFRI passer.

 

Sildenafil sjekkliste


Når bør du IKKE ta VIAGRA RESEPTFRI ?

 VIAGRA RESEPTFRI skal IKKE tas dersom du:

 • tar nitratmedisiner (eks Nitroglyserin) mot brystsmerter eller hjertesvikt
 • har lavt blodtrykk
 • har hatt alvorlig synstap eller arvelig øyesykdom
 • Du skal snakke med lege før du tar legemidlet dersom du:
 • har høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet
 • har hjertekramper/brystsmerter (angina)
 • har uregelmessige hjerteslag/hjertebank

 

Les pakningsvedlegget og informasjon på pakningen nøye og ta kontakt med apoteket dersom du har spørsmål om Viagra reseptfri.

Viagra reseptfri pakningsvedlegg

 

Kontaktinformasjon ved spørsmål om produktet.

For pressespørsmål: 
Pfizer Norge
Joachim Henriksen, Kommunikasjonssjef: +47 920 84 945 
[email protected]

Viagra reseptfri

Referanse: 1 Kubin M, Wagner G, Fugl-Meyer AR. Epidemiology of erectile dysfunction. Int J Impot Res. 2003;15:63–71

OPPDATERT 2019-08-25

PP-VIA-NOR-0034


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell