Hva er årsakene til impotens?

Impotens har normalt fysiske årsaker, men også psykiske grunner og enkelte medisiner kan forårsake impotens.

Den fysiske hovedårsaken til impotens, er at det ikke er tilstrekkelig blodgjennomstrømning til penis til å kunne få eller opprettholde ereksjon.

Impotens er en vanlig tilstand som ikke har noe med maskulinitet å gjøre. Mer enn 30% av alle norske menn over 40 år, opplever symptomer1. Dersom du har noen av symptomene beskrevet over, kan du søke råd og hjelp i apotek eller hos lege.

Mange ignorerer symptomene på impotens i mange år fordi de opplever det som skamfullt å søke hjelp, men for de fleste vil behandling hjelpe.

 

Referanse:

1 Kubin M, Wagner G, Fugl-Meyer AR. Epidemiology of erectile dysfunction. Int J Impot Res. 2003;15:63-71

PP-VUJ-NOR-0001