Viagra reseptfri

Hva er Viagra reseptfri?

Viagra reseptfri er en behandling for menn over 18 år med impotens. Impotens er manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er hard nok til å kunne ha sex

Ereksjoner avhenger av mange faktorer, inkludert en god blodtilstrømning til penis. Dersom penis ikke får tilført tilstrekkelig blod kan det forårsake impotens. Impotens kan påvirke menn forskjellig. Noen får ikke ereksjon. Andre kan få ereksjon, men den er kanskje ikke hard nok til å kunne ha sex, eller de kan miste ereksjonen før eller under sex. For noen kan dette skje hver gang de ønsker å ha sex og for andre skjer dette bare av og til.

  • Viagra reseptfri øker blodgjennomstrømningen til penis og dette hjelper menn å få og beholde ereksjon lenge nok til å kunne ha sex
  •  Viagra reseptfri vil ikke gi en umiddelbar ereksjon, seksuell stimulering er nødvendig for at Viagra Reseptfri skal ha effekt
  •  Viagra reseptfri vil ikke hjelpe dersom man ikke har symptomer på impotens

 

Sikkerhetsinformasjon

  • Viagra Reseptfri er en behandling for menn over 18 år med impotens.
  • Viagra Reseptfri vil våre tilgjengelig uten resept i apotek etter veiledning fra farmasøyt, veiledningen består i at farmasøyten stiller noen spørsmål om mannens helse og bruk av legemidler.
  • Skal ikke tas av menn som tar nitratmedisiner mot brystsmerter eller hjertesvikt, har lavt blodtrykk eller har hatt alvorlig synstap eller arvelig øyesykdom.
  • Menn må snakke med lege før de tar legemidlet dersom de har høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet, har hjertekramper/brystsmerter (angina), har uregelmessige hjerteslag/hjertebank.

Advarsler og forsiktighetsregler

  • Seksuell aktivitet kan være ekstra belastende for hjertet. Det er viktig at menn som har hjerteproblemer eller tror de kan ha et hjerteproblem opplyser om dette i samtalen med farmasøyten i apotek.
  • Menn bør ta en helsesjekk hos sin fastlege så snart som mulig i løpet av de første 6 månedene etter man har begynt å bruke Viagra Reseptfri. Selv om man føler seg frisk, kan impotens være et tidlig tegn på: hjerte- og karsykdom, diabetes, høyt blodtrykk eller høyt kolesterol
  • Bivirkninger De mest vanlige bivirkninger er hodepine, fordøyelsesproblemer, nesetetthet, svimmelhet, ansiktsrødme og synsforstyrrelser. Alvorlige bivirkninger kan forekomme hos enkelte pasienter, som brystsmerter, slag, nedsatt syn eller synstap eller kramper. Pakningsvedlegget må leses nøye før man tar Viagra Reseptfri, og man oppfordres til å spørre lege eller apotek dersom man er usikker eller opplever bivirkninger.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanse:

1 Kubin M, Wagner G, Fugl-Meyer AR. Epidemiology of erectile dysfunction. Int J Impot Res. 2003;15:63-71

 

PP-VUJ-NOR-0001