Vincristine (vinkristinsulfat)

Vil du vite mer om Vincristine?

Vincristine 1 mg/ml infeksjonsvækse

 

 

OPPDATERT 2015-04-14

E2015-0329


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell