Xalkori® (crizotinib)

Vil du vite mer om Xalkori?

Xalkori harde kapsler

For helsepersonell: les mer om Xalkori

OPPDATERT 2019-08-08


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell